Leergebieden en vakken

​​Onderbouw

In de onderbouw zijn verschillende vakken in leergebieden samengevoegd, waardoor leerlingen minder verschillende vakken op hun rooster hebben staan en zij leskrijgen van een zeer kleine groep docenten.

In de onderbouw krijgen de leerlingen de volgende leergebieden:

  • Mens & Maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis en in klas 2 ook economie en maatschappijleer
  • Mens & Natuur: biologie, natuurkunde, scheikunde en verzorging
  • Kunst & Cultuur: tekenen, schilderen, handvaardigheid, kunstgeschiedenis

Naast bovenstaande leergebieden krijgen de leerlingen ook de vakken Nederlands, Engels, Spaans en wiskunde.

Ook wordt veel leerstof in projecten gecombineerd. Zo wordt bijvoorbeeld het leergebied Mens & Maatschappij gecombineerd met de vakken Nederlands en Engels, of het leergebied Mens & Natuur gecombineerd met het vak Spaans. Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje 'projecten'.

​Bovenbouw

In de bovenbouw kiezen de leerlingen een sector. Op de Alberdingk Thijm Mavo worden drie sectoren aangeboden:

  • economie
  • zorg & welzijn
  • techniek

​De leerlingen volgen in de bovenbouw een vast programma: Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, Mens & Maatschappij, Sport & bewegen, CKV en volgen daarnaast een vak dat bij hun sector hoort. Er wordt in de bovenbouw geen les gegeven in leergebieden, behalve Mens & Maatschappij. Er wordt ook in de bovenbouw zoveel mogelijk samengewerkt door verschillende vakken in projecten. Het is in de bovenbouw mogelijk een 7e hoofdvak te volgen.