Toelatingsbeleid en aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​Aanmelden Alberdingk Thijm Mavo 

Leest u onderstaande informatie a.u.b. zorgvuldig door vóór u het aanmeldingsformulier invult.

Om aan te melden op de Alberdingk Thijm Mavo is er een mavo-advies (vmbo-TL) van de basisschool nodig.

 1. De aanmelding voor leerjaar 1 start op maandag 2​ maart 2020. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk op de sluitingsdatum van vrijdag 6 maart 2020 om 12.00 uur binnen is. Eerder aanmelden is mogelijk, mits de ouder(s)/verzorger(s) beschikken over het adviesformulier van de basisschool.

 2. Aanmeldingsformulieren worden verstrekt op de open dagen. Op verzoek sturen wij u graag een exemplaar toe. U kunt hiervoor bellen met de administratie: 035 - 647 98 43. Het is ook mogelijk het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen. U vindt het formulier HIER. Na het inv​ullen dient het formulier ​geprint en ondertekend te worden.
 3. Bij het aanmeldingsformulier voegt u het originele adviesformulier, dat door de directeur van de basisschool is ondertekend. Per leerling wordt één adviesformulier verstrekt, ouders kunnen hun kind dus bij één school aanmelden.
 4. Bij het aanmeldingsformulier voegt u een kopie van het paspoort of de ID-kaart.
 5. Ook gegevens of rapportages over dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind voegt u toe. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. Als u vragen heeft over speciale begeleidingsmogelijkheden, kunt u een gesprek met de schoolleiding aanvragen. Dit kan via het contactformulier of bellen met de administratie: 035 - 647 98 43.
 6. U kunt uw aanmeldingsformulier bij de administratie afleveren of per post sturen aan    
  Alberdingk Thijm Mavo
  Van Linschotenlaan 503
  1212 GG Hilversum
 7. Uiterlijk 1 april 2020 laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten zijn.
 8. Alle leerlingen die kunnen worden toegelaten, zullen we plaatsen. Op de Alberdingk Thijm Mavo loten we dus niet!
 9. Na 1 april 2020 sturen basisscholen de overige relevante informatie van de geplaatste leerlingen naar de scholen voor voortgezet onderwijs en gaan we in gesprek met de basisschool om meer over de leerling te horen.
 10. Alle nieuwe leerlingen worden voor de zomervakantie uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. 
  ​
 
Beleid van aanmelding/toelating van Alberdingk Thijm Scholen
Alberdingk Thijm Sc​holen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan. Informatie over extra ondersteuning op de ATM vindt u hier.